Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Druh platební karty
V I S A
Slovenský hrad
S I T N O
Značka mýdla
C L E O
Klauzule
P O D M Í N K A
Majetek (expres.)
M A M O N
Potěcha
R A D O S T
Bronz s jasným zvukem
Z V O N O V K A
Přiblížení dvou nebeských těles
A P U L S
Souboj na kordy
Š E R M
Tvrzení bez důkazu
A X I O M
Bázeň
T Ř A S
Bandaska
K O N V I C E
Pracovník v lomu
S K A L Á K
Nádoba na mrtvá těla
R A K E V
Pergola
L O U B Í