Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Svár
P Ř E
Diplomatická korespondence
N Ó T A
Stovka expresivně
K I L O
Přenos hnací síly
T R A N S M I S E
Otřes
Š O K
Přání
T U Ž B A
Dávat napít
N A P Á J E T
Lidové oslovení papeže
P A P A
Lucemburská Řeka
S Y R
Dřevník
K O L N A
Druh krkavce
T O T E N
Nuzák
Ž E B R Á K
Ucpání tepny
E M B O L I E
Znít
Z V U Č E T
Boháč
V E L M O Ž