Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Přítok Vltavy
K O C Á B A
Stadium
F Á Z E
Ucho
D R Ž A D L O
Kostní dřeň
M O R E K
Golfový úder
CH I P
Violka
F I A L K A
Horizont
O B Z O R
Trest
O D P L A T A
Projev nadšení
O V A C E
Jídlo
P O K R M
Nemoc krav
K U L H A V K A
Stav před smrtí
A G O N I E
Porodit tele
O T E L I T
Honák
P A S T E V E C
Stejný
T Ý Ž