Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Sídlo na sicílii
E N N A
Obchodní činnost
B Y Z N Y S
Grunt
S T A T E K
Šutr
K Á M E N ( H O V O R O V Ě )
Poloopice
F E R I
Měřič tepla
K A L O R I M E T R
Milovník všeho čínského
S I N O F I L
Fantazie
P Ř E D S T A V I V O S T
Odpad při kování
O K U J E
Uctívání svatých
D U L I E
Klakson
H O U K A Č K A
Přítok Vltavy
K O C Á B A
Stadium
F Á Z E
Ucho
D R Ž A D L O
Kostní dřeň
M O R E K