Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Sedadlo kočího
Š E J T R O K
Kolečko
T R A K A Ř
Újma
K Ř I V D A
Hromada ker na kraji ledovce
S E R A K
Dálný východ
O R I E N T
Podmínka
K L A U Z U L E
Poškodit
P O R U Š I T
Radost
P O T Ě CH A
Svazky válečných lodí, letadel
E S K A D R Y
Vodnatelnost
A N A S A R K A
Umělá hmota
L A M I N Á T
Drobní obchodníci
K R A M Á Ř I
Otevřít
N A Č Í T
Konvice
B A N D A S K A
Pracovník v lomu
K O S T K A Ř