Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Dřívější klobouk
K A S T O R
Vlastní jméno oroči
N A N I
Pohoří
V E L E H O R Y
Seminář
K U R Z
Údolí nářečně
P O D O L
Sídlo pobřeží slonoviny
T A I
Doba
Ú D O B Í
Stará česká jednotka hmotnosti
L O T
Kmen v nigérii
I G B O
Cizí značka automobilů
T R A B A N T
Slitý
C E L I S T V Ý
Snad knižně
A S
Titul úředníka
R A D A
Sirník platnatý
P T S
Stavební podnik
I P S