Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Iniciály fotbalisty kolouška
V K
Nafoukaný
N A V Á T Ý
Náš překladatel
H A L A S
Závaží (zastar.)
T Í H L O
Francouzsky "vůz"
CH A R
Bolestně (hud.)
D O L O R O S O
Čes. herec
V A Š U T
Věrná kopie
F A K S I M I L E
Syn královny
P R I N C
Ruské měsíční vozidlo
L U N O CH O D
Citoslovce zvuku hudby
T R A D Á
Český skladatel
Š Í N
Zbytnělá kůže
K E L O I D
Čes. historik
Z A P
Chvalozpěvy
Ó D Y