Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Nízkost (řidčeji)
N Í Z O T A
Šicí potřeba (sloven.)
I H L A
Nepatrně
S U B T I L N Ě
Osychání
K O R Á N Í
Tipy
O D H A D Y
Prášek obsahující pohl. buňky semenných rostlin
P Y L
Místo v prostoru
B O D
Velký šátek
Z A B A L Á K
Vodní ptáci
I B I S I
Narozen (anglicky)
B O R N
Francouz. malíř
C O R O T
Ozdobné psaní
K R A S O P I S
Solidní muž
S O L I D A
Svižné děvče
C Á C O R K A
Dílo vrchlického
P A N T E O N