Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Český básník
S A B I N A
Sopečná hornina (podle šalingové)
K A T A R U L A
Druh dřeviny
P L A T A N
Olejovitá tekutina
M A Z
Olověná ruda
G A L E N I T
Zelený šperkařský kámen
O L I V Í N
Hanušovické pivo
H O L B A
Účastník slovesného děje
A K T A N T
Bezcitnost řidč.
N E C I T
Mladý porost lesních dřevin
N Á R O S T
Židovský trest
K A R E T
Oslovení panovníka
S I R E
Utkání dvojic
D E B L
Pohoří v belgii
A R D E N Y
Něm. před
V O R