Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Poznaná
Z A Ž I T Á
Elementární částice (mn. č.)
N U K L E O N Y
Shluk ptáků
H E J N O
Exposé
P R O H L Á Š E N Í
Dvacetikoruna
D V A C K A
Goethit
S A M E T K A
Odťaté
O D S E K N U T É
Méně špinavý
Č I S T Š Í
Obec v galicii
B U R E L A
Náš herec
Z Í B
Rez
A E R U G O
Rovnoběžka na 66°33' sev. šířky
S E V E R N Í P O L Á R N Í K R U H
Stopkovýtrusá houba
K Ř E H U T K A
Nadávati
S P Í L A T I
Politik
S T Á T N Í K