Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Stav atmosféry v dané oblasti
P O Č A S Í
Vlastní krtkům
K R T Č Í
Nadutec (slang.)
V E J T A H A
Zápor skotský
N A E
Soused valona
V L Á M
Lékárnická palička
M O L E T A
Jméno spisovatele carrolla
L E W I S
Tropický keř
K O K A
Město nedaleko viktoriina jezera
K A M P A L A
Odrůda višně
M A R A S K A
Zkr. čes. armády
Č A
Citoslovce hlasu pěnkavy
P I N K
Sídlo v belgii
O N
Padělatel rukopisů (pravděpodobný)
H A N K A
Sedací vaky
P Y T L E