Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Někdejší benin
D A H O M E
Sladkost
M E D
Kon
Č I N
Dívka nesoucí kládí
K O R É
Lékárensky vosk z latiny
C E R A
Stavební díl
T V Á R N I C E
Hoboj (hudeb.)
O B O E
Svalovat vinu
S V Á D Ě T
Postavení
S T A T U S
Chvění končetin (med.)
T Ř E S
Pravoslavný svátek
P A S CH A
Povrch vozovek
M A K A D A M
Hmyz zoologicky
I N S E K T
Chudák slovensky
B E D Á R
Učitelský kabinet
S B O R O V N A