Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Zběh
D E Z E R T É R
Platforma
B Á Z E
Vodní sport
V E S L O V Á N Í
Německy "stínítko"
B L E N D E
Australská řeka
D A R L I N G
Všeumělec
V Š E U M
Plechová nádoba
B A N D A S K A
Hmyz podřádu heteroptera
P L O Š T I C E
Potřeby včelařů
K U K L Y
Smok
P L I V N Í K
Dělat pořádek
P O K L Í Z E T
Něm. fotbal. brankář
T R A P P
Vyvřelá hornina
G A B R O
Část vozu
B L A T N Í K
Odborník v ornitologii
O R N I T O L O G