Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Fyzikální jednotka
S O N
Záporný ion
A N I O N
Člověk (mn. č.)
L I D I
Nesourodá hmota
S M Ě S
Anglicky cihla
B R I C K
Řemeny k řízení koní
O T Ě Ž E
Tišit
M Í R N I T
Kanadské sídlo
A L E R T
Kazašská řeka
A T A S U
Obecně užívaná psací kurzíva
L A T I N K A
Přátelský družný hovor
T Á Č K Y
Sudokopytníci
Ž I R A F Y
Zřícenina u rimavské soboty
T I S O V E C
Detektiv žertovně
Š E R L O K
Antické řečniště
A M B O N A