Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Týkající se části obličeje
L Í C N Í
Kazašské sídlo
A R A L
Stát střední ameriky
B E L I Z E
Němě
N Ě M O
Boty (anglicky)
B O O T S
Bílý (řidčeji)
B L A N C O
Iniciály generála štefánika
M R Š
Území v maroku
I F N I
Zatavení
Z Á T A V
Asijský primát
G I B O N
Jezdecká překážka
B A R I É R A
Kutání nerostů
K U T B A
Hlupák (hovor.)
J O U D A
Částice (kniž.)
P A R T I K U L E
Sloučení molekul
A D I C E