Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Pastýř stromů
E N T
Druh křižníku
P O M O C N Ý
Jehličnatý lesík
B O R O V I N A
Kód letiště akkra
A C C
Jméno zpěvačky fitzgeraldové
E L L A
Ženské jméno
E M Í L I E
Naplno
Z P L N A
Biblický praotec kočovníků a pastýřů
J Á B A L
Učinit kulatým
Z A K U L A T I T
Tajné posílání lístku ve třídě při testu
T A H Á K
Lidový název libečku
V L S T E K
Značka barev na vlasy
L O N D A
Název hlásky l
E L
Míšené nápoje
F L I P Y
Český spisovatel
S Í S