Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Získaná za peníze
Z A K O U P E N Á
Šéf tlupy
K Á P O
Typ samohlásky
O R Á L A
Přerušení obchodních styků
B O J K O T
Dravec slovensky
O R O L
Výrobce dveří
N A P A K O
Kmen v alžírsku
Z I B A N
Vyklizení
E V A K U A C E
Varianta jména atanáš
A T A N A S
Tavba
T A V E N Í
Český hokejový brankář
K A C E T L
Starořecké město
K O R I N T
Tisícina gramu
M I L I G R A M
Stáří (řidčeji)
S T Á Ř
Uklízet koštětem
S M E T A T