Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Nažloutlé zbarvení (řídce)
Ž L U T A V O
Anglicky jídlo
M E A L
Jméno zpěváka orbisona
R O Y
Botanický název omanu
I N U L A
Orientální štíty
K A L K Á N Y
Seřizovat zrcadlo dalekohledu
K O L I M O V A T
Bolestně se smířit se ztrátou
O P L A K A T
Menší šelma
K U N A
Český výrobce pneumatik
D U N L O P
Palma
L O N T A R
Pobídka
H O L A
Islámský asketa
F A K Í R
Římský metací stroj
B A L I S T A
Naše hudební skupina
U D G
Architekt. upravená část čelního oblouku
A R CH I V O L T A