Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Keťasit
L I CH V A Ř I T
Larva vrtejšů
A K A N T O R
Praotcovi
A D A M O V I
Převod (z lat.)
T R A N S M I S E
Vyhynulý mořský ještěr
T Y L O S A U R U S
Starořecká básnířka
S A P F Ó
Řeka na sicílii
A N A P O
Sépie
H L A V O N O Ž E C
Americký stát
B E L I Z E
Ruské sídlo
S Y M
Věštění z ruky
CH I R O M A N T I E
Deportovaný člověk
D E P O R T O V A N E C
Mez. zkr. času
U T C
Typ bojového letadla
B O M B A R D É R
Vehemence
P R U D K O S T