Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Šlechtický titul
S I R
Zařízení, ze kterého lze sledovat vesmír a mnoho se o něm dozvědět
A S T R O G R A F
Hubičkovat
C E L O V A T
Rabat
S K O N T O
Německy "osivo"
S A A T
Tlustý (zastar.)
O B T Y L Ý
Portugalský politik
S P Í N O L A
Kořist (knižně)
S P O L I U M
Štíhlé byliny
M Á K Y
Typ svůdné ženy
V A M P
Cizopasná houba na obilí
P A D L Í
Odvetná akce
P R O T I Ú D E R
Šatny
G A R D E R O B Y
Polnost
R O L N O S T
Aterom
N O V O T V A R