Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Výdělek
Z I S K
Německy tlama
M A U L
Lidový tanec původem z hořicka
M A T E N Í K
Nápoje
P I T Í
Spz ancony (itálie)
A N
Starořečtí
A N T I Č T Í
Výstražný radiolokátor zkratka
A E W
Velká stuha
Š E R P A
Jemně
L E H C E
Antický chrám s osmi sloupy v průčelí
O K T A S T Y L O S
Autor románů
P R O Z A T É R
Ten, kdo obdržel jeden ze tří stupňů kněžského svěcení
K L E R I K
Zakřivená souvislá čára (slovensky)
K R I V K A
Údaje na konci novin
T I R Á Ž
Držet hlídku
H L Í D K O V A T