Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Konžské město
M O K U
Praotec
D Ě D
Zápasiště mn. č.
A R É N Y
Stroj na plnění
P L N I Č
Šikmo
Ú K O S E M
Do středu
D O V N I T Ř
Chyba hovorově
M I N E L A
Dřívější pomocník
A D L A T U S
Pokrývka hlavy kněze
B I R E T
Lék proti bolesti
I B A L G I N
Dánská jednotka délky
F A V N
Biologicky významná látka
S T E R O I D
Samci kamzíků
K O Z L I
Vypouštění vysokých pecí
O D P I CH Y
Krátký ženský pláštík
M A N T I L A