Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Pěchovaná
D U S A N Á
Bývalá značka vaty
R A N A
Angl. "samospráva"
A U T O N O M Y
Matka (zdrobněle)
M A T I Č K A
Malebná
P Ů V A B N Á
Slovensky "prudký plamen"
B L K
Býv. zkr. vých. něm.
N D R
Domácky andrea
A N D R A
Zběhlý
R U T I N O V A N Ý
Bědovat
T R U CH L I T
Podvod (slang.)
Š M É Č K O
Část prahy
K L A M O V K A
Ruský maloměšťák
E S E R
Barevný terčík výpravčího
V Ý P R A V K A
Státní pověřenec
O M B U D S M A N