Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Rovinná křivka ve tvaru osmičky
L E M N I S K Á T A
Římský vojevůdce
S T I L I CH O
Iniciály autora nory
H I
Styk (řídce)
S O U T Y K
Bolest utišující lék
A N A L G E T I K U M
Druh motýla
P Í Ď A L K A
Kolísavost
V R A T K O S T
Pracovník expedice
B A L I Č
Spálení mrtvol (mn. č.)
Ž E H Y
Hořký nápoj
T O N I K
Hlediště ve svahu
T E A T R O N
Třepetání
T Ř E P O T
Nakažlivá kožní nemoc
R Ů Ž E
Obestřít (básnicky)
O B D A T
Pobouření (zastarale)
P O H R O M