Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Bulhar. letovisko
A L B E N A
Slovenský fotbalista
G R E G U Š
Výsledek vnímání
V J E M
Forma k tvoření výrobku
M A T R I C E
Pohoří v asii
A L T A J
Hlas
O Z V A
Jižní plod
B A N Á N
Vrozená vada se přespočtem zubů
H Y P E R O D O N C I E
Francouzsky oni
I L S
Květiny
K V Í T Í
Jm. dívčí
O L A
Naše bývalá hudební skupina
R A L E
Úzkorozchodná dráha
Ú Z K O K O L E J K A
Otec
T A T Í N E K
Rychlosti (hovor.)
K V A L T Y