Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Vypouštění hlásky na konci slova
A P O K O P A
Postoj v šermu
S T Ř E H
Barvivo žluté rostlinné
F L A V O N
Látka sloužící k moření
P A J C
Ničení mikrobů
A N T I S E P S E
Část atlasu
M A P A
Německé město
P I R N A
Napříč
N A S K R Z
Italsky pokoj
C A M E R A
Sladké dřevo
O S L A D I Č
Jít anglicky
G O
Překapávaná káva
E S P R E S S O
Obojživelník
Ž Á B A
Zkr. vojenské hodnosti
K P T
Funebrální
P O H Ř E B N Í