Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Český spisovatel miloš
M A C O U R E K
Zvuk vrabců
Č I M
Smutnit
T R U CH L I T
Typ letadla (hovorově)
T R Y S K Á Č
Pokyn ke hře v tenisu
P L A Y
Město na volze
S A M A R A
Hebrejský prorok
A B A K U K
Strašáci
B U B Á C I
Indiánský kmen
Š O Š O N I
Šlehat
Š V I H A T
Fáze skoku
D O S K O K
Bývalý čs. fotbalista
S A M E K
Stahovat (plachtu)
K A S A T
Zadírání řidčeji
Z Á D Ě R
Sodnovápenatý živec
P L A G I O K L A S