Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Německy noha
B E I N
Mužské jméno řeckého původu
A N A T O L
Pryskyřice
A A K T I N
Dřevěný náhrobek
S T É L A
Životověda
B I O L O G I E
Kosočtverečný nerost
O L I V Í N
Nejvyšší jednotka rozdělení lesa
O D D Ě L E N Í
Bílkovina hedvábí
F I B R O I N
Starověký íránec
S K Y T
Široká nádoba na květiny
Ž A R D I N I É R A
Trojnožka (stativ)
T R I P O D
Naše bývalá automobilka
L A U R I N A K L E M E N T
Kulturní tráva
O B I L N I N A
Balderův otec
Ó D I N
Okresní národní výbor (zkratka)
O N V