Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Název starší české vlněné látky
A D R I E
Název hlásek "a"+"á" (zdrobněle)
Á Č K A
Obor působnosti
D O M É N A
Odmlouvání hovorově
R E P T
Přístroj na kontrolu vidění
P E R I M E T R
Výrobce prádla
P R Á D L A Ř
Fokusy
O H N I S K A
Umělá vodní nádrž
B A Z É N
Rod výra
B U B O
Kód letiště foumban
F O M
Islámská zvyklost
A D Á T
Posekat na okraji pole
O B S E K A T
Ozdobný strom
S T Ř E M CH A
Předem zamluviti
Z A D A T I
Ochrana rány
A S E P S E