Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Pérový klíč (slang.)
P É R Á K
Sbohem (řidčeji)
V A L E T
Frajírek
H E J S E K
Provádět síření
S Í Ř I T
Maltsko-italský skladatel
A B O S
Přání (zastar.)
V I N Š
Pletací náčiní
D R Á T
Typ forda
E S C O R T
Inter. doména rakouska
A T
Seskupovat (řídce)
S K U P I T
Účes s mnoha copánky
R A S T A
Člen ruské maloburžoazie
E S E R
Řec. ozn. norem
E N O
Hrbolatý
K R A B A T Ý
Potřeba parašutistů
P A D Á K