Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Fr. most
P O N T
Škubánky nářeč.
N Y T Y K
Planetka č. 8034
A K K A
Norská herečka
U L L M A N N
Obecná podstatná jména
A P E L A T I V A
Hrdina krále artuše
E R E C
Domácky alena
A L K A
Francouzsky jeden
U N
Blázen (expr.)
P O Š U K
Síla působící proti jiné síle
O D P O R
Vietnamská řeka
M A
Dobré rady
D O P O R U Č E N Í
Nájemný dělník
N Á D E N Í K
Italská dutá míra
A M O L A
Hornina
A L L I T