Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Zvířecí dráp
S P Á R
Odstřelovači z angličtiny
S N I P E Ř I
Nerv
Ž I L K A
Jedn. radioaktivity
E M A N
Značka beryllia
B E
Dozorce zastarale
A U S E R
Špatné pivo
P A T O K
Přepjatá uctívání
K U L T Y
Hutní dělníci
K A L I Č I
Bývalý český prezident
H A V E L
Hudební skupina
B A N D
Levá ruka
L E V A Č K A
Letitý
S T A R Ý
Iniciály spisovatele čechova
A P Č
Obchodní značka pan vláken
D R A L O N