Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Rádcové
P O R A D C I
V krůpějích (řidčeji)
K R O P I T Ě
Město okresu kolín
V E L I M
Inic. spisovatele beneše
J B
Norské pohoří
R O N D A N E
Bohatý na plankton
E U T R O F N Í
Druh pušky
K R N K A
Liberecké obchodní centrum
N I S A
Poloostrov v severním moři
J U T S K O
Skupinka lidí
H L O U Č E K
Muž. jméno 12. 10.
M A R C E L
Zbožorobna
T O V Á R N A
Německý malíř
H A L M
Iniciály herečky medvecké
T M
Jméno prozaika feuchtwangera
L I O N