Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Čes. fotbalista
K O P I C
Atomová elektrárna (obec.)
A T O M K A
Výkonný orgán obce
R A D A
Dutinky v buňkách
V A K U O L Y
Odborník v přípravě salátů
S A L Á T N Í K
Anglicky "austrálie"
A U S T R A L I A
Epistolární
D O P I S O V Ý
Zvuk při detonaci
T Ř A S K
Zrudnout
Z Č E R V E N A T
Anglická zkratka svatá
S T E
Prohyb
F L E X U R A
Jméno herce blažka
F I L I P
Bývalý mistr
E X M I S T R
Australský vačnatec
P O S S U M
Inic. her. andrlové
I A