Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Respektive
V L A S T N Ě
Doutnáková
L U N T O V Á
Franc. řeka (francouzsky)
L O I R E
Psací náčiní
P E R O
Tonické křeče svalstva
T E T A N I E
Zaklínací formule
S I M S A L A B I M
Japonský malíř
A S A I
Pevninské výběžky
P O L O O S T R O V Y
Rašelištní keřík
K Y H A N K A
Zařízení k dopravě dřeva
S V L A K
Údaj na filmu
I S O
Pojednání (mn. č.)
S T A T I
Náš pěvec
B A R
Hinduistická kněžka
B A J A D É R A
Nekatolík
K A C Í Ř