Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Fr. moře
M E R
Smyčky
O K A
Skupina
H E J N O
Autor opery zítek
B L O D E K
Rusky dobře
CH A R A Š O
Tropická květina
O R CH I D E J
Islandská koruna
K R Ó N A
Zvýšený tón g
G I S
Žurnalista
P U B L I C I S T A
Velký vodopád
K A T A R A K T
Čechy a morava za 2. svět. války
P R O T E K T O R Á T
Slovenské horstvo
R O H Á Č E
Římský bůh podsvětí
O R C U S
Pouť do mekky
U M R A
Poměr
P L E T K A