Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Zkroutit se
Z K Ř I V I T S E
Oprávněné požadavky
P R Á V A
Útvar ohr. dvěma body
Ú S E Č K A
Obecní věznice
Š A T L A V A
Kategorie automobilů
V A N
Peněžní
F I N A N Č N Í
Vlhkost v půdě
V L Á H A
Oslovení vdané ženy
M A D A M
Australský jazyk
A R A N T A
Český hokejista
P E K A
Formule
O B R A T
Malajské plavidlo
P R O A
Okázalé výsledky
E F E K T Y
Rumpály
V R Á T K Y
Část ptačího jícnu
V O L E