Výběr z nejnověji přidaných výrazů

Slovník neustále rozšiřujeme a doplňujeme!

Pořádat schůzi
Z A S E D A T
Skok koně
K R U P Á D A
Maniakální člověk
M A N I A K
Český malíř adolf ???
B O R N
Dcera saturna
J U N O
Filmový pracovník
R E Ž I S É R
Hmotná výhoda
P R E B E N D A
Český architekt (karel)
H U B Á Č E K
Platební příkaz
T R A N S A K C E
Druhá část bible
E X O D U S
Dravý pták
H A D I L O V
Uzenina
P Á R E K
Bezbarvý nerost
U R A L O L I T
Chlupatá květina
M Á K
Plemeno ovcí
M E R I N O