Mezinárodní poznávací značky

Mpz albánie
A L
Mpz alderneyi
G B A
Mpz alžírska
D Z
Mpz andorra
A N D
Mpz andorry
A N D
Mpz andory
A N D
Mpz austrálie
A U S
Mpz belgie
B
Mpz běloruska
B Y
Mpz bělorusko
B Y
Mpz bosny a hercegoviny
B I H
Mpz brazílie
B R
Mpz bulharska
B G
Mpz bývalého sovětského svazu
S U
Mpz české republiky
C Z
Mpz chorvatska
H R
Mpz dánska
D K
Mpz egypt
E T
Mpz egypta
E T
Mpz egyptu
E T
Mpz estonska
E S T
Mpz faerských ostrovů
F O
Mpz filipín
R P
Mpz finska
F I N
Mpz finska
S F